г. Бишкек, ул. Саманчина 6 +996 312 97-95-95

В Душанбе представители научно-экспертных кругов обсуждают перспективы регионального взаимодействия в нынешних исторических условиях

10.03.2023 1054

Сегодня, 10 марта 2023 года, в г. Душанбе проходит международная научно-практическая конференция «Таджикистан - Центральная Азия: политика добрососедства, взаимной помощи, вечной дружбы и совместного развития». В ней принимают участие руководители и эксперты аналитических центров стран Центральной Азии, в том числе директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызстана Канатбек Азиз.

- Мы видим, как стремительно обостряютсяконфликты, как меняется роль наднациональных глобальных организаций, как в ежедневном режиме возникают новые вызовы и угрозы, - отметил в своем выступлении Канатбек Азиз. – Убежден, что сегодня нам просто необходимо использовать самые разные площадки для обсуждения совместного будущего стран Центральной Азии.

По мнению руководителя НИСИ, есть четыре направления, по которым страны нашего региона могли бы развивать взаимодействие – это энергетика и водные ресурсы; транспортные, инфраструктурные артерии и логистика; все, что связано с экологией и изменением климата; и безопасность, которая в самом широком смысле включает в себя все три направления, обозначенных ранее. 

Научный сотрудник Центра внешнеполитических исследований НИСИ Нурбек Мамытов в своем выступлении отметил, что в последние годы наблюдается активизация контактов между странами Центральной Азии. Это уже стало стабилизирующим фактором в обеспечении стабильности и устойчивого развития в условиях коренных сдвигов в системе международных отношений.

В ходе конференции ее участники обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества государств Центральной Азии, а также координацию действий и деятельности по обмену информацией и оказания взаимной поддержки, совместного противодействия терроризму и экстремизму в регионе, укреплению взаимовыгодного сотрудничества в политической и экономической сферах, в области безопасности, экономики и торговли, эффективной реализации экономического, транзитного и транспортного потенциала, здравоохранения, культуры, образования и туризма государств региона.

Организаторами конференции выступили Центр стратегических исследований при Президенте Таджикистана и Региональное представительствоФонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.

 

Фото Центра стратегических исследований при Президенте РТ

 

 

 

 

 

Бүгүн, 2023-жылы 10-мартта Дүйшөмбү шаарында “Тажикстан-Борбордук Азия: жакшы коңшулаштык, өз ара жардамдашуу, түбөлүк достук жана биргелешкен өнүгүү саясаты” эл аралык илимий-практикалык конференциясы өтүп жатат. Ага Борбордук Азия өлкөлөрүнүн талдооборборлорунун жетекчилери жана эксперттери, анын ичинде Кыргызстандын Президентине караштуу Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Канатбек Азиз катышууда.

- Биз чыр-чатактар канчалык тездик менен курчуп баратканын, улуттан жогорку глобалдык уюмдардын ролу кандай өзгөрүп жатканын, күнүмдүк режимде жаңы чакырыктар жана коркунучтар пайда болуп жатканын көрүп турабыз, - деп белгиледи Канатбек Азиз өз сөзүндө. - Бүгүн биз Борбор Азия өлкөлөрүнүн биргелешкен келечегин талкуулоо үчүн ар кандай аянтчаларды колдонушубуз керек деп ишенем.

УСИИ жетекчисинин пикири боюнча, биздин региондогу өлкөлөр өз ара аракеттенүүнү өнүктүрө турган төрт багыт бар – бул энергетика жана суу ресурстары, транспорт, инфраструктуралык артериялар жана логистика; экология жана климаттын өзгөрүшү менен байланышкан бардык нерселер; жана коопсуздук, бул кеңири мааниде мурда белгиленген үч багытты камтыйт.

УСИИ тышкы саясий изилдөөлөр борборунун илимий кызматкери Нурбек Мамытов өз сөзүндө акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы байланыштардын активдешүүсү байкалгандыгын белгиледи. Бул эл аралык мамилелер системасындагы түп-тамырынан бери жылыштар шартында стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууда турукташтыруучу фактор болуп калды.

Конференциянын жүрүшүндө анын катышуучулары Борбордук Азия мамлекеттеринин кызматташтыгын андан ары өнүктүрүүнүн абалын жана келечектерин, ошондой эле маалымат алмашуу боюнча иш-аракеттерди жана ишмердүүлүктү координациялоону жана региондогу терроризмге жана экстремизмге биргелешип каршы аракеттенүүнү, саясий жана экономикалык чөйрөлөрдө, коопсуздук, экономика жана соода тармагында өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөөнү, региондогу мамлекеттердин экономикалык, транзиттик жана транспорттук потенциалын, саламаттыкты сактоону, маданиятты, билим берүүнү жана туризмди натыйжалуу ишке ашырууну талкуулашты.

Тажикстан Президентине караштуу Стратегиялык изилдөөлөр борбору жана Конрад Аденауэр атындагы фонддун Борбор Азия боюнча аймактык өкүлчүлүгү конференциянын уюштуруучуларынан болушту.

 

РТ Президентине караштуу Стратегиялык изилдөөлөр Борборунун сүрөтү